Тези платформи 2018

Платформа партії – це те ж саме, що й її програма. Є платформа у Лібертаріанської партії США й у Лібертаріанської партії Сполученого Королівства, але використати їх у наших реаліях навряд чи можливо, оскільки вони стосуються, у багатьох аспектах, специфічних проблем відповідних держав. Тому в основу платформи Лібертаріанської партії України закладені такі тези:

Фундаментальні засади

 • Основна цінність – свобода
 • Особистість вища за колектив, індивідуальне вище за суспільне
 • Громадяни первинні, держава вторинна, вона створюється громадянами для захисту їхніх прав і обслуговування їхніх інтересів
 • Громадяни державі нічого не винні, крім сплати податків; держава винна громадянам усе
 • Держава має бути мінімально необхідним; воно не має брати на себе будь-які функції, що можуть бути ефективно запроваджені приватним сектором

Політична програма

 • Прийняття нової Конституції, яка є переукладанням суспільної угоди та базується на ідеях Записок лібертаріанця
 • Повномасштабна люстрація
 • Відповідальність членів законодавчого органу за виконання передвиборчої програми аж до позбавлення мандату за їх систематичного порушення
 • Формування вичерпного переліку питань, з яких можуть прийматися закони; відміна діючих законів, що регулюють усі інші питання
 • Формування законодавчого органу на пропорційній основі
 • Ліквідація посади президента
 • Обмеження повноважень виконавчої влади щодо прийняття нормативно-правових актів
 • Автономія виконавчої влади щодо визначення своєї структури та розподілу повноважень між своїми органами
 • Передача реальних повноважень та визначеної частини податкових надходжень місцевому самоврядуванню

Економічна програма

 • Податкова реформа: зберігаються лише податок з продажів (замість ПДВ), податок з доходів фізичних осіб, податок з прибутку корпорацій, акцизи, мита, соціальний податок
 • Перехід від ПДВ, як складного в адмініструванні та маніпулятивного податку, до податку з продажів за ставкою на рівні 3-4% от виручки
 • Плоска шкала податку з доходів фізичних осіб та її застосовність до будь-яких доходів
 • Відміна штрафів за неправильну сплату податків, перехід до системи сплати недостачі плюс відсотку за несвоєчасну сплату
 • Максимально можливе укладання угод про безмитну торгівлю, в ідеалі – повна відміна мита
 • Свобода руху капіталу, відміна валютного контролю та регулювання, відміна всіх обмежень на інвестування в Україну та за її межі
 • Відміна державного регулювання, стандартизації, сертифікації та контролю, перехід до ринкового саморегулювання
 • Єдиний можливий варіант втручання держави в економіку – забезпечення чесної та вільної конкуренції, покарання за обман, шахрайство та використання монопольного стану
 • Ліквідація законодавства про працю, праця регулюється лише контрактами між окремим співробітником і роботодавцем

Соціальна програма

 • Держава – не нянька та не богадільня, соціальне забезпечення – справа благодійних фондів і волонтерських організацій, а не посадовців
 • Відміна всіх пільг і привілеїв, у виключних випадках перехід до адресних виплат (допомоги, грантів, стипендій) окремим громадянам
 • Перехід протягом 40 років від солідарної пенсійної системи до 100% накопичувальної системи, поступове зниження відповідної ставки соціального податку до 0%
 • Капіталізація державного пенсійного фонду для виконання існуючих зобов’язань щодо сплати пенсій теперішнім вкладникам за рахунок приватизації державних компаній; у перспективі – заміщення державного пенсійного фонду приватними
 • Перехід від державної системи соціального страхування до використання приватних страхових компаній для страхування відповідних ризиків, паралельне зниження відповідної ставки соціального податку до 0%
 • Поступове перетворення провідних державних закладів освіти, охорони здоров’я, науки, культури, спорту у некомерційні недержавні організації (третій сектор) та передача інших закладів місцевим громадам
 • Відміна бюджетних місць у системі освіти
 • Відміна державних дипломів і державної акредитації
 • Перехід до 100% добровільної страхової медицини чи платним послугам
 • Фінансування науки, культури, спорту виключно у форматі грантів, розподіл яких буде проводитись на конкурентних підставах, а рішення буде прийматись під контролем громадських активістів
 • Ліквідація міністерств освіти і науки, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту

Реформа правоохоронних органів та збройних сил

 • Реальна незалежність судової влади завдяки повному відокремленню законодавчої та виконавчої влади від призначення та звільнення суддів
 • Вирішення питання про факт скоєння правопорушення, покаранням за яке може стати позбавлення волі, виключно судом присяжних за англо-американською моделлю
 • Можливість приватного слідства та приватного звинувачення по всіх справах
 • Перетворення прокуратури у засіб суспільного контролю над органами державної влади
 • Створення муніципальної поліції, яка відповідає за охорону громадського порядку; муніципальна поліція підзвітна та фінансується місцевим самоврядуванням
 • Створення кримінальної поліції, яка відповідає за розслідування кримінальних правопорушень; її демілітаризація та структурування за аналогією з ФБР
 • Повна заборона на недобровільну військову службу, перехід до 100% контрактних взаємовідносин
 • Перехід до стандартів країн НАТО в організації та забезпеченні збройних сил
 • Обов’язкове навчання у військових академіях країн НАТО вищого командного складу
 • Стратегічна мета – членство у НАТО

Зовнішньополітична програма

 • Максимальна взаємодія з ЄС щодо свободи торгівлі, пересування, працевлаштування, але відмова від повноцінного вступу до ЄС через надмірну бюрократизацію та зсуву ЄС у бік соціалізму
 • Членство у НАТО – стратегічний пріоритет
 • Категорична вимога відновлення територіальної цілісності України (Крим, Донбас), відмова від обговорення будь-яких територіальних поступок без проведення всеукраїнського референдуму
 • Пріоритетний розвиток відносин з США, Канадою, Сполученим Королівством, країнами Балтії, Польщею, Туреччиною, Грузією, Азербайджаном, Казахстаном, Китаєм, Австралією

Реформа суспільного сектору

 • Зміна парадигми – від державної служби, служіння державі до суспільної служби, служіння громадянам
 • Прийняття кодексу етики суспільних службовців за моделлю кодексу етики Інституту CFA
 • Безумовна ратифікація Конвенції ООН про протидію корупції, у тому числі статей про незаконне збагачення, їхнє повне застосування до суспільних службовців
 • Зменшення функцій держави матиме наслідком радикальне скорочення кількості суспільних службовців
 • Обмеження максимального строку перебування на суспільній службі 20 роками
 • Орієнтація на результат, а не на процес роботи суспільних службовців
 • Оцінювання результату роботи суспільної служби у першу чергу за ступенем задоволення громадян роботою її органів
 • Наявність західної освіти та вільне володіння англійською як обов’язкова передумова до зайняття вищих посад у суспільній службі; середній рівень володіння англійською як передумова до зайняття будь-якої керівної посади