Заява з приводу продажу ліків лише за рецептом лікаря

Міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун пропонує ввести кримінальну відповідальність за продаж деяких ліків без рецепта лікаря. Лібертаріанська партія України рішуче засуджує таку ініціативу та вважає її злочином проти свободи.

Ми розуміємо невід’ємне право людини на здоров’я як заборону всупереч власної волі позбавляти особу здоров’я чи примушувати її ризикувати ним. З цього випливає, що здоров’я людини — це виключно її відповідальність, і ніхто не може нав’язувати або забороняти їй застосовувати ті чи інші ліки. Будь-які обмеження, регулювання чи контроль з боку держави у цій сфері суперечить запропонованій нами редакції Конституції України.

Ми також вважаємо, що надання лікарям виключного права виписувати рецепти на окремі категорії ліків запроваджує штучну монополію лікарів на доступ до цієї категорії товарів і створює конфлікт інтересів. Лікарі матимуть стимул виписувати дорогі ліки, тому що вони не сплачують за них, але можуть отримувати блага від фармацевтичних компаній, які будуть мати неринкові конкурентні переваги від змови з лікарями. Лібертаріанці послідовно виступають за вільну конкуренцію, проти штучних бар’єрів і монополій.