Додаток 1. Цінності, принципи та Кодекс етики

Цінності Партії

Свобода — це невід’ємне право кожного самому вирішувати свою долю, розпоряджатися власним життям, здоров’ям та майном, діяти та висловлювати свою думку. Але свобода будь-якої людини не має утискати свободу інших. Свобода також передбачає відповідальність за своє життя та усвідомлення наслідків свої дій.

Чесність – це не казати свідомої неправди, не викривлювати інформацію, не вести подвійну гру, відповідати за свої слова та виконувати свої обіцянки. Вона також передбачає відповідність майна та витрат легально отриманим доходам. Чесність виключає маніпулювання, провокації та інтриги. Ми цінуємо свою репутацію та не будемо йти на співробітництво з тими, чия чесність викликає сумнів.

Прогрес, який ми розуміємо як включення України у контекст сучасного світу XXI століття. Ми відкидаємо застарілі уявлення про “окремий шлях”, традиційні цінності, шароварщину, містечковість та провінційність. Ідеї націй, національної свідомості та національних держав лишилися у XIX столітті. Ми за глобальний відкритий світ, відсутність бар’єрів, швидке запозичення ідей і технологій у світових лідерів. Ми більше цінуємо тих, хто отримав освіту у провідних навчальних закладах світу та досвід роботи у великих міжнародних компаніях.

Принципи, на яких базується Партія

 1. Відданість лібертаріанським ідеям:
  • Індивідуальна свобода вища за спільне благо
  • Інтереси громадян віщі за інтереси держави
  • Держава – це сервісна організація, межі компетенції якої мають обмежуватись лише необхідним мінімумом функцій
  • Держава має перерозподіляти через свій бюджет якомога меншу частку ВВП
  • Контроль, бар’єри, регулювання з боку держави мають бути мінімізовані
 2. Незалежність. Ми не продаємося та не придбаваємося. Ми – не кишенькова партія якогось олігарха та не відстоюємо жодні особисті інтереси. Ми відкриті до пожертв і спонсорської допомоги, але лише задля просування та популяризації наших ідей. Ми не змінюємо нашу платформу чи наші погляди, так само як і не підтримуємо нічого, що суперечить ним, за гроші. Репутація для нас важливіша за миттєву політичну вигоду.
 3. Відкритість до співпраці. Ми відкриті до співробітництва з усіма політичними силами, громадськими організаціями, групами й окремими людьми, цінності яких не суперечать нашим. Ми готові співпрацювати по будь-яких напрямах, що відповідають нашій платформі, але не будемо підтримувати – навіть задля пошуку компромісу – нічого з того, що суперечить нашим поглядам.
 4. Етичність. Кожен член нашої партії зобов’язаний завжди дотримуватись Кодексу етики. Лише неухильне дотримання тих норм поведінки, які записані у ньому, може сформувати довіру та зробити нас надійним і передбачуваним партнером.
 5. Мерітократія. Призначення партійних лідерів і формування виборчих списків будуть здійснюватися у першу чергу на підставі досягнень кандидатів у навчання, наявності визнаних у світі сертифікацій, досвіту роботи у міжнаціональних корпораціях. Результати голосування будуть відігравати допоміжну роль у тому випадку, коли досягнення кандидатів є порівнянним.

Кодекс етики Партії

Кожен член або співробітник Партії має у політичної діяльності, а співробітники також у професійній діяльності та під час виконання службових обов’язків:

 1. Поводитися чесно і порядно, докладати всіх можливих зусиль для виконання своїх обіцянок, не говорити свідомої неправди.
 2. Ставити чесність і порядність вище вигоди для себе, пов’язаних осіб або партії.
 3. Говорити прямо і відкрито про всі актуальні політичні питання, не ухилятися від відповідей на незручні питання, не боятися визнавати свої помилки.
 4. Діяти у межах отриманого мандата і відповідно до тієї редакції політичної платформи (програми) партії, під яку мандат був отриманий.
 5. Давати звіт тим, від кого отримано мандат, щодо своїх дій, результатів та невдач у його реалізації, розкривати існуючі та потенційні конфлікти інтересів.
 6. Поважати права і свободи інших осіб, а також норми міжнародного права.
 7. Утримуватися від співпраці з особами, норми поведінки яких суперечать Кодексу.

Додаток 2. Порядок застосування мерітократичного принципу

Мерітократичний принцип передбачає вибір осіб на підставі досягнень кандидатів у навчання, наявності визнаних у світі сертифікацій, досвіту роботи у міжнаціональних корпораціях. Порядок його застосування для вибору групи з N осіб (N = 1, 2, 3, …):

 1. Для кожного кандидата, що бажає та має право бути обраним, визначається сума балів за досягнення відповідно до положень цього пункту.
  1. Нарахування балів за здобуту освіту:
   1. У навчальному закладі, що посідає місце з 1 по 20 згідно кваліфікованого рейтингу, за ступінь магістра або вище — 3 бали, за нижчу ступінь — 2 бали;
   2. У навчальному закладі, що посідає місце з 21 по 100 згідно кваліфікованого рейтингу, за ступінь магістра або вище — 2 бали, за нижчу ступінь — 1 бал;
   3. У разі нарахування балів за пунктами 1.1.1–1.1.2 за отримання диплому з відзнакою або потрапляння у 10% кращих випускників додається 1 бал;
   4. Нарахування балів відбувається лише за одну отриману освіту — ту, за яку нараховується більша кількість балів;
   5. Кваліфікованим рейтингом вважається QS World University Rankings або його підрозділ для шкіл бізнесу чи шкіл права за рік закінчення відповідного навчального закладу (а у разі неможливості визначення — за останній рік). Рішенням Ради партії може бути обраний інший рейтинг, який має глобальне визнання.
  2. Нарахування балів за сертифікації:
   1. Бали нараховуються за отримані сертифікати або успішно пройдені іспити:
    ACCA (Association of Chartered Certified Accountants): повна кваліфікація — 3 бали, 9 і більше модулів — 2 бали, 3 і більше модулів — 1 бал;
    CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst): сертифікат — 1 бал;
    CFA (Chartered Financial Analyst): сертифікат CFA — 3 бали, зданий рівень III — 2 бали, зданий рівень II — 1 бал;
    CFP (Certified Financial Planner) — 2 бали;
    CIA (Certified Internal Auditor) — 1 бал;
    CIMA (Chartered Institute of Management Accountants): сертифікат CGMA — 3 бали, диплом CIMA Adv Dip MA — 2 бали, диплом CIMA Dip MA — 1 бал;
    CMA (Certified Management Accountant) — 1 бал;
    CPA (Certified Public Accountant): зданий Uniform CPA Exam — 2 бали;
    FRM (Financial Risk Manager) — 2 бали;
    PMI (Project Management Institute): сертифікат PMP — 2 бали, CAPM — 1 бал;
    PRINCE2 — 1 бал;
    Six Sigma: black belt — 1 бал.
   2. Рада партії може додавати врахування інших сертифікацій, які мають глобальне визнання у професійному середовищі, та встановлювати кількість балів від 0.5 до 3 у залежності від складності отримання (як правило, кожен повний рік підготовки відповідає 1 балу);
   3. Бали нараховуються за факт отримання сертифікату (успішного проходження іспитів), що має бути документально підтверджене, закінчення строку дії сертифікату не впиває на нарахування балів;
   4. Бали за декілька отриманих сертифікацій додаються, але у сумі не мають перевищувати 4 бали.
  3. Нарахування балів за досвід роботи:
   1. За повні 4 роки досвіду роботи на одній з позицій згідно такої таблиці:
    Ранг організації Ранг 1 Ранг 2 Ранг 3
    Рівень посади C 4 3 2
    Рівень посади C-1 3 2 1
    Рівень посади C-2 2 1
    Рівень посади SM 1
   2. Рівень посади у пункті 1.3.1 визначається за такими правилами:
    C: найвищі керівники (у приватному секторі: CEO/CxO, President, Голова правління; у публічному секторі: міністр/голова органу виконавчої влади або вище, голова законодавчого органу або фракції у ньому, суддя Верховного або Конституційного суду та порівняні посади);
    C-1: керівники, що є безпосередніми підлеглими посадовців рівня C (у корпораціях: EVP/SVP, у банках: managing director, у консалтингу: partner, у публічному секторі: заступники міністрів, держсекретарі, депутати законодавчих органів, судді вищих судів, тощо);
    C-2: керівники, що є безпосередніми підлеглими посадовців рівня C-1 (у корпораціях: VP/AVP, у банках: executive director, у консалтингу: director, у публічному секторі: директори департаментів, судді апеляційних судів, тощо);
    SM: керівники нижчого рівня у великих корпораціях, які управляють окремою частиною бізнесу з виручкою понад 50 млн. доларів США на рік або мають понад 150 осіб у підпорядкування;
   3. Ранг організації у пункті 1.3.1 визначається за такими правилами:
    1: великі корпорації (капіталізація або річна виручка понад 5 млрд. доларів США або кількість співробітників понад 50 тис. осіб), держави, що за розміром номінального ВВП посідають місце з 1 по 20 (або регіони, штати, провінції, які мають номінальний ВВП у такому розмірі);
    2: середні корпорації (капіталізація або річна виручка понад 500 млн. доларів США або кількість співробітників понад 5 тис. осіб), держави, що за розміром номінального ВВП посідають місце з 21 по 50 (або регіони, штати, провінції, які мають номінальний ВВП у такому розмірі);
    3: малі корпорації (капіталізація або річна виручка понад 50 млн. доларів США або кількість співробітників понад 500 осіб), держави або регіони, штати, провінції, міста з чисельністю населення понад 1 млн. осіб.
   4. За бажанням кандидата досвід роботи на вищій посаді може бути повністю або частково зарахований як досвід роботи на нижчій посаді;
   5. За досвід обіймання протягом не менш як 4 років посади члена спостережної (наглядової) ради, board of directors (trustees, governors) організації 1 нараховується 2 бали, а організації 2 рангу — 1 бал.
   6. Бали за досвід роботи на декількох посадах, що задовольняють вимогам пунктів 1.3.1 та 1.3.5, додаються, але у сумі не мають перевищувати 4 бали.
  4. Нарахування балів за надзвичайні особисті досягнення замість нарахувань за пунктами 1.1–1.3 здійснюється за рішеннями Ради партії у виняткових випадках:
   1. За досягнення всесвітнього рівня (присудження Нобелівської премії, золота медаль на Олімпійських іграх, тощо) — від 6 до 8 балів;
   2. За виняткові національні досягнення (на рівні 10 найбільш визнаних у країні науковців, літераторів, артистів, журналістів, спортсменів) — від 3 до 5 балів.
 2. Відбувається рейтингове голосування за кожного кандидата. Коло осіб, що мають право голосу, кількість голосів у кожної такої особи, порядок проведення голосування є таким самим, як під час прийняття звичайних рішень відповідного органу.
 3. Список кандидатів відсортовується за кількістю балів (у порядку зменшення), а у межах однакової кількості балів — за кількістю отриманих голосів (у порядку зменшення).
 4. Якщо законодавством, Статутом або рішенням керівного органу Партії встановлено квоти за будь-якими ознаками, і складений список не відповідає вимогам квот, то:
  1. Визначається кількість осіб M, якої не вистачає для задовольняння вимог квот;
  2. Складений список переглядається у зворотному порядку, починаючи з місця N, визначається M осіб, що не задовольняють вимогам квот, і ці особи пересуваються на місця з N+1 по N+M, зсуваючи тих осіб, що перебували на них, далі по списку;
  3. На вивільнені M місць пересуваються M осіб, що задовольняють вимогам квот та обіймали місця з N+1 і далі за списком, після чого список перших N осіб відсортовується за вимогами пункту 3.
 5. Обраними вважаються особи, що посідають N перших місць у списку.
 6. У разі вибуття обраної особи та за необхідності заповнення вакантної посади, кооптації, тощо, застосовується така послідовність дій:
  1. Особа, що вибула, виключається зі списку, і наступні за нею особи зсуваються на одне місце вперед;
  2. Якщо особа на місці N не відповідає вимогам квот, застосовується пункт 4;
  3. Якщо особа на місці N відмовляється зайняти вакантну посаду, вона вважається такою, що вибула, і повторюється послідовність дій з пункту 5.1.

Приклад застосування пункту 1

Якщо особа є отримала диплом магістра в Harvard University в 2001 році, отримала сертифікат FRM, працювала у банку Wells Fargo на посаді executive director протягом 3 років та managing director протягом 2 років, а до того 8 років на посаді senior manager у PwC, то:

 • За відсутності QS World University Rankings за 2001 рік застосовуємо дані за 2018 рік (пункт 1.1.5): Harvard University посідає 3 місце, отже за диплом магістра без відзнаки нараховується 3 бали (пункт 1.1.1).
 • За сертифікат FRM нараховується 2 бали (пункт 1.2.1).
 • Wells Fargo має капіталізацію 273 млрд. доларів США, отже є організацією 1 рангу (пункт 1.3.3), позиція executive director має рівень C-2, managing director — С-1 (пункт 1.3.2), але жодна з цих посад не надає потрібних 4 років досвіду (пункт 1.3.1).
 • Для отримання потрібних 4 років на одній посаді, згідно пункту 1.3.4 досвід 1 року роботи на посаді managing director враховується переноситься на нижчу посаду executive director, отже отримуємо потрібні 4 роки на посаді рівня C-2 в організації 1 рангу, згідно пункту 1.3.1 за це нараховується 2 бали.
 • PwC (PricewaterhouseCoopers) має понад 250 тис. співробітників, отже є організацією 1 рангу, позиція senior manager не входить у перелік C/C-1/C-2 та не задовольняє вимогам до нижчої позиції рівня SM, оскільки senior manager не керує частиною бізнесу з виручкою та не має у підпорядкуванні 150 осіб, тому бали за це не нараховуються.
 • Отже, сума балів за досягнення відповідно до пункту 1 складає 7 (3 + 2 + 2).

Приклад застосування пунктів 4 та 5 за наявності встановлених законодавством квот

Якщо потрібно виборчий список Партії у складі N=10 осіб і законодавство встановлює квоту жінок або чоловіків на рівні 30%, а за пунктами 1–3 було сформовано список, де у першій десятці лише дві жінки (місця 6 і 10), то:

 • За пунктом 4.1, M=1, оскільки потрібно серед 10 осіб мати трьох жінок, а присутні дві.
 • За пунктом 4.2, розглядаємо список у зворотному порядку, починаючи з місця N=10, визначаємо M=1 особу, яка не задовольняє вимогам квоти — це чоловік на місці 9, переміщуємо його на місце 11, зсуваючи тих, хто обіймав місця 11 і нижче, на одне місце далі.
 • За пунктом 4.3, переглядаємо список з місця 11 та шукаємо першу особу, що задовольняє вимогам квоти — припустимо, це жінка, що посідає місце 18. Пересуваємо її на вивільнене місце 9 та пересортовуємо список перших N=10 осіб за правилами пункту 3, у результаті жінки на місцях 9 та 10 розташовуються відповідно досягненням.
 • За пунктом 5, обраними вважаються перші N=10 осіб зі списку, серед них маємо 7 чоловіків та 3 жінок, список складений у порядку зменшення досягнень. Особи, що не потрапили у прохідну частину (місця 11 і нижче) теж розташовані у порядку зменшення досягнень.